WINVARA


Raamatupidamisbüroo

Kasulik teada enne tegevuse alustamist

 

Kindlasti tuleks juba enne ettevõtte asutamist/ostmist välja selgitada, kas antud tegevusalal nõutakse ka tegevusluba või litsentsi ning missugused on tegevusloa taotlemise tingimused ning kui palju tuleb selle saamiseks kulutusi teha.

Oluline on siinkohal teada, et lihtsalt ettenähtud tasude ja riigilõivude tasumine ei anna tegevusluba. Reeglina tuleb enne tegevusloa saamist täita mitmesugused nõutavad tingimused. Litsentsi või tegevusluba nõutavate tegevusvaldkondade nimekiri on ära toodud Justiitsministeeriumi koduleheküljel: http://www.just.ee/litsentsid