WINVARA

Raamatupidamisbüroo


Header After Divider

Raamatupidamisteenust pakkuv ettevõte WinVara on loodud 2003.aastal. Oma tegevusaastate jooksul oleme pakkunud teenuseid nii suurtele kui ka väikestele, noortele ja vanadele, kodumaistele ja välismaistele ettevõtetele. Oleme paindlikud ning arvestame iga kliendi eripära ja soove.

Omame asjaajamiskogemust Baltiriikide, Venemaa, Põhjamaade, Ameerika Ühendriikide ning erinevate Euroopa riikidega.

Raamatupidamisteenuse sisseostmise eeliseks on see, et teil on võimalik vähendada oma ettevõtte raamatupidamisega seotud üldhalduskulusid - raamatupidaja palk, igakuised bürookaubad ja sidekulud, oma raamatupidamistarkvara olemasolu jpm. Alles alustavate firmade puhul on raamatupidamisteenuse ostmine otstarbekas, sest ettevõtte struktuuri muutumisega on lihtsam oma raamatupidamiskulutused töömahuga vastavusse viia.

Raamatupidamisteenuse sisseostmisel on teil võimalik pühenduda maksimaalselt oma põhitööle ning säästa oma aega ja raha.

Meeldivat koostööd soovides,
OÜ WinVara EU Meeskond

Baasteenused


1. Raamatupidamine vastavalt Eesti Vabariigi seadustele ja heale raamatupidamistavale

2. Algdokumentide kontroll ja vajalikesse andmikesse kandmine (päevaraamat, pearaamat)

3. Põhivahendite arvestus

4. Palgaarvestus kuni 3 töötajat

5. Ostu- ja müügireskontro

6. Arveldused aruandvate isikutega

7. Käibemaksuarvestuse koostamine ja esitamine läbi e-maksuameti

8. Maksuaruandluse koostamine ja esitamine läbi e-maksuameti

Mis on algdokumendid

Lisateenused


LISATEENUS
Maksudeklaratsioonide koostamine ja esitamine Maksuametile
Maksudeklaratsiooniga koos esitatud lisad
Statistikaaruande koostamine ja esitamine
Kuluaruande koostamine
Komandeeringuaruande koostamine
Vajadusel muude raamatupidamisaruannete koostamine
Kiirtöö (bilanss, kasumiaruanne, muud aruanded)
Kontoplaani koostamine (ühekordne)
Raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine (ühekordne)
Raamatupidamis- ja maksukonsultatsioonid
Raamatupidamise korrastamine ja taastamine
Eelnevate perioodide raamatupidamise kontroll
Aastaaruande koostamine
Käibemaksukohuslaseks registreerimise konsult.
Auditeerimine

Hinnad


KANNETE ARV Eur/ ühes kuus
1 - 25 95.-
26 - 50 115.-
51 - 100 155.-
101 - 150 210.-
151 - 200 250.-
201 - 250 310.-
251 - 300 350.-
Baashind kujuneb kannete arvu alusel. Kannete arvu moodustavad algdokumendid. 1 algdokument nt. ostuarve = 1 kanne, erandiks on pangakonto väljavõte, mille iga rida = 1 kanne.

Teenuse hinna kujundamisel lähtume reeglina arvestusperioodi kannete arvust, kuid kliendi soovi korral on võimalik kokku leppida ka ühtses kuutasus, mis fikseeritakse pärast kolme esimese kuu pearaamatu koostamist.

Kalkulaator


{{calc}}